Контакти

Адрес: 1839 СОФИЯ, кв. Враждебна, ул.1, №25
Телефони: 02/9622302; 0898659695; 0898659690
Факс: 02/4760147
E-mail:  office@geotehnica.com
Уеб сайт: www.geotehnica.com
Отрасъл: Геоложки проучвания
Дейност: Инженерно-геоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания. 
Изпитвателна лаборатория "Земна и скална механика"

 

кв.Враждебна, ул.1, №25

кв.Враждебна, ул.1, №25 - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания