St.Petka DAM - Macedonija
St.Petka DAM - Macedonija - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания
Seismic tomography
Яз.стена "Искър"
Яз.стена
Сеизмична томография
Хвостохранилище "Елешница".Рекултивация
Хвостохранилище
Обобщен 3D модел
Хвостохранилище "Ерма река"
Хвостохранилище
Електрическа томография на стената
яз."Бели Искър". Устойчивост на стената
яз.
Сеизмична томография