- Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания

УРЕДБА ЗА ПРОБНО НАТОВАРВАНЕ С КРЪГЛА ПЛОЧА (щампа) - 5000 cm2

 - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания

CPT - СТАТИЧЕН ПЕНЕТРОМЕТЪР "Холандски" тип - 5 t

 - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания

CPT - Конусен накрайник тип "Begemann" за отчитане на:

- върхово съпротивление

- околно триене

- общо триене