АМ "Струма" Тунел 1А
АМ
И такива сондажи правим...
Яз.Студена
Яз.Студена - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания
Алпинистите са неразделна част от сеизмичната томография
яз."Бели Искър"
яз.
Докато не падне снега е рай
яз."Бели Искър"
яз.
Даже и на тъмно...
яз."Бели Искър"
яз.
но след това .....
яз."Бели Искър"
яз.
е само красиво и студено....
AURUBIS BULGARIA
AURUBIS BULGARIA - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания
Инженерно-геоложки проучвания
яз."Пловдивци"
яз.
Щампа 300 mm
яз."Пловдивци"
яз.
Щампа 800 mm
яз."Пловдивци"
яз.
Сондиране с УРБ 2А2
яз."Пловдивци"
яз.
Сондиране с СКБ-4
Яз. стена "Искър"
Яз. стена
Продупчихме я - 85 m
Яз.стена "Искър"
Яз.стена
И ядка - 100%
Яз.стена "Искър"
Яз.стена
Без алпинист няма томография
ЛУКОЙЛ - НЕФТОХИМ
ЛУКОЙЛ - НЕФТОХИМ - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания
Статични пенетрации
ЛУКОЙЛ - НЕФТОХИМ
ЛУКОЙЛ - НЕФТОХИМ - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания
Щампово натоварване
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ - Ново хвостохранилище
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ - Ново хвостохранилище - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания
Изграждане на пиезометри
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ - Ново хвостохранилище
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ - Ново хвостохранилище - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания
Изграждане на пиезометри
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ - Пристанище Варна-Запад
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ - Пристанище Варна-Запад - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания
Инженерно-геоложки проучвания
АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" - ХССОЯГ
АЕЦ
Изграждане на пиезометри
АЕЦ "БЕЛЕНЕ"
АЕЦ
Изграждане на сондажни кладенци
АЕЦ "БЕЛЕНЕ"
АЕЦ
Така се прави червен пиезометър
яз."Бели Искър". Устойчивост на стената
яз.
Така се прави син пиезометър
яз."Бели Искър". Устойчивост на стената
яз.
Така се вади ядка
АСАРЕЛ МЕДЕТ. Инж.геоложки и хидрогеоложки проучвания
АСАРЕЛ МЕДЕТ. Инж.геоложки и хидрогеоложки проучвания - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания
Водонагнетяването завърши...