АПАРАТУРА СЕИЗМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

АПАРАТУРА СЕИЗМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания

СЕИЗМОГРАФ - ABEM TERRALOC MARK III

 - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания

3D сеизмичен зонд - OYO