- Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания
Уплътняване
 - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания
Пълна касета
 - Хидрогеоложки проучвания, геоложки проучвания, лабораторни иследвания
Изпитване

УРЕДБА ЗА ПЛОСКО СРЯЗВАНЕ НА ЕДРОЗЪРНЕСТИ МАТЕРИАЛИ